CEM (Cost Effectiveness Measurement Inc.)

CEM (Cost Effectiveness Measurement Inc.) is een in Toronto, Canada gevestigde onderneming die zich sinds zijn oprichting heeft gespecialiseerd in de analyse van de resultaten en kosten van de beleggingsorganisaties van pensioenfondsen.

Opgericht in 1991 beschikt men nu over een data base waarin vanaf 1990 de gegevens van de beleggingsportefeuilles van ongeveer 270 pensioenfondsen uit Noord Amerika en Nederland zijn opgeslagen. De ontwikkeling van de geregistreerde belegde vermogens is af te lezen in grafiek 1;

De CEM Investment Benchmark Study (IBS) is daarmee toonaangevend op zijn terrein. De opgebouwde data base maakt het mogelijk aanvullende (statistische) analyses uit te voeren waarmee het inzicht in de beleggingsprocessen van pensioenfondsen wordt vergroot.

Sinds 1998 is CEM gestart met een benchmark voor Pensioen Beheer kosten (Pension Administration Benchmark, PABS). Gestart met 8 van de grootste pensioenfondsen ter wereld uit Noord Amerika, Australië en Nederland, ontwikkelt deze benchmark zich voorspoedig (zie grafiek 2).

Revolte is verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling in Nederland van de benchmarking van pensioenbeheerskosten Deze benchmarking richt zich op de Nederlandse fondsen onderling en in Internationaal perspectief (Verenigde Staten, Canada en Australië) Hierbij is veel kennis opgedaan over de verschillende pensioenstelsels in die landen. Vanaf 2005 (boekjaar 2004) heeft CEM besloten om zelfstandig de Nederlandse markt te bewerken.

Uiteraard is de vergelijking tussen overeenkomstige pensioenfondsen het meest aantrekkelijk. Uitbreiding van de groep Nederlandse deelnemers wordt nadrukkelijk nagestreefd door alle betrokkenen. Toch levert ook de internationale vergelijking interessante informatie op die nader onderzoek rechtvaardigt.

CEM werd in Nederland voor PABS vertegenwoordigd door Revolte Adviesbureau vanaf het begin in 1999 tot en met 2004 (boekjaar2003)