2nd Opinion IT projecten

U bent directeur van een middelgrote onderneming. U hebt besloten tot een moderniseringsprogramma dat voor uw bedrijf een forse investering betekent. U bent enthousiast over de plannen en u hebt een gerenommeerd bureau in de arm genomen om de plannen te realiseren. Als verantwoordelijk directeur bent u voorzitter van de stuurgroep die het project leidt.

Het project ontwikkelt zich en regelmatig krijgt u allerlei voorstellen en rapporten te beoordelen, besluiten te nemen over onderwerpen waar u niet in thuis bent. U vertrouwt op uw adviseurs.

 • Hoe vaak voelt u zich onzeker?
 • Over uw eigen rol, over die van de adviseurs?
 • Staat het enthousiasme garant voor succes?
 • Hoe groot is de kans dat de voordelen overschat en de nadelen en risicoís onderschat worden?

Om antwoord op die vragen te geven is kennis van zaken, gekoppeld aan distantie een voorwaarde.

De projectleden hebben die distantie niet. Moeten die ook niet hebben. Zij moeten resultaat gericht zijn.

Als directie dient u die combinatie van kennis en ervaring met distantie ten opzichte van het project wel te hebben. Maar hebt u die ook? Doorgaans bent u expert op uw eigen terrein, maar bent u het ook ten opzichte van dit investeringsproject?

Aanpak Revolte

Een goede commissaris met de benodigde achtergrond zou perfect zijn voor die rol. Vaak is die er niet. Revolte Adviesbureau denkt die combinatie van IT kennis en ervaring en distantie te kunnen bieden en heeft daartoe een speciale aanpak uitgewerkt:

 1. Gestart wordt met een gesprek van 1-2 uur met u als directie. In dit gesprek wordt de nadruk gelegd op de doelstellingen die u met de investeringen wilt bereiken. Uitgangspunt is daarbij uw strategie voor uw bedrijf. In het gesprek wordt een beknopte vragenlijst afgewerkt waarin uw investeringsplannen tegen het licht van uw strategie worden gehouden. Hiermee wordt een gezamenlijk vertrekpunt bereikt om uw investeringsplannen te bekijken. Dit gesprek is kosteloos.
 2. Als helder is wat u wilt bereiken en als u vertrouwen hebt in Revolte, dan besteed Revolte, na voorbereiding op basis van door u verstrekte informatie, 1 dag aan het kennis nemen van uw investering en automatiseringsplannen. Op basis daarvan krijgt u een eerste terugkoppeling, die met name zal bestaan uit het stellen van kritische vragen.
 3. De terugkoppeling vindt plaats in een tweede gesprek van eveneens 2 uur. Het doel van dit gesprek is tweeledig:
  1. een gezamenlijke conclusie over de plaats die uw investering heeft in uw strategische plannen met het bedrijf;
  2. vast te stellen of Revolte een zinvolle bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het besluitvormingsproces in uw organisatie.
 4. Is het antwoord positief dan zal Revolte u een offerte uitbrengen om gedurende een vooraf vastgestelde periode u te ondersteunen in het beoordelen en evalueren van de projectresultaten en rapporten. De tijdsbesteding zal daarbij variŽren van 1 dag per stuurgroepcyclus (doorgaans 4-5 weken) tot enkele dagen indien u vraagt toezicht te houden op project en uitvoering.
Kosten

Voor de stappen 2 tot en met 3 wordt een vast bedrag afgesproken, afhankelijk van de geschatte tijdsbesteding (met name afhankelijk van de dossier omvang).

Een vervolg zal plaatsvinden op declaratiebasis, gebaseerd op een vooraf overeengekomen inspanning tegen een tarief van € 180 per uur of € 270 per dagdeel (excl. BTW en excl. Reis- en verblijfskosten).